Katı Sıvı Gazlarda Basınç

Katı Sıvı Gazlarda Basınç

Katı, sıvı, gazlarda basınç kavramı bir kumsalda veya karda ucu keskin topuklu ayakkabıyla yürümek neden kolay değildir ? Çivi ve raptiyelerin başının genişçe yapılmasının sebebini hiç düşündünüz mü? Yeryüzünde bulunan tüm maddeler ağırlıkları sebebiyle yer aldıkları yüzeye bir kuvvet uygular. Bir araba yere değen 4 tekerleğinin kapladığı yüzeye,kilosu sebebiyle bir kuvvet uygular.

Basınç,cisimler üstünde,kuvvetin yaptığı tüm hareketleri tesirleri (parçalama,sıkıştırma,itme,çarpma,esneme,yarılma benzeri)gösterir. Başka bir deyişle basınç, cisimlerin davranış etmesini,şekil ve şekil değiştirmesini olanağı sağlar. Örneğin;bir yelkenli,rüzgarın esmesiyle davranış eder. Balta ve kama ile odun rahatlıkla yarılabilir.
Katıların basıncı
Katı cisimler ağırlıkları sebebiyle yer aldıkları yüzeye basınç yaparlar. Taban alanı S, kilosu G meydana gelen katı denli bir cisim, bulundukları yüzeye; P=h.d denli bir basınç uygularlar.
  • Katılar da basınç kuvveti hep katının kilosu kadardır. Dolayısı Ile katı denli cismi hangi yüzeyi üzerlerine koyarsak koyalım basınç kuvveti değişmez.
  • Düzgün katıların (küp, dikdörtgenler prizması, silindir) tabana yaptıkları basınç P=h.d ile de hesaplanabilir. Burada h cismin yüksekliği, d ise özkütlesidir.
  • Katılar tatbik edilen kuvveti bizzat yönünde aynen iletirken, basıncı aynen iletmezler. Katılar da basınç tipik şekilde yüzeyle aykırı orantılıdır. Bundan istifade ederek kesici ve delici aletler yapılır.
Birimi N/m2=Pascal, dyn/cm2=Bar
Sıvıların basıncı
Bir kaptaki sıvı/akışkan kilosu sebebiyle bulundukları kabın her noktasına basınç uygular.
Sıvı içerisinde bulunan rastgele bir noktadaki sıvı/akışkan basıncı;
  • Sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır.
  • Sıvının üst yüzeyine meydana gelen uzaklıkla doğru orantılıdır.
  • Sıvının derinliği benzer kalmak koşuluyla kabın şekline ve içerisinde bulunan sıvı/akışkan miktarına ilişkili değildir.
Sıvı basınç kuvveti (F): Bir sıvının kilosu sebebiyle içinde bulundukları kabın rastgele bir yüzeyinin tamamına uyguladığı yüksek güce sıvı/akışkan basınç kuvveti denir. Bu kuvvet;

F=h.d.S
bağıntısıyla yer alır. Burada;
h: alakalı yüzeyin ortada noktasının sıvının üst yüzeyine uzaklığı
d: sıvının öz kütlesi
S: alakalı yüzeyin alanıdır.

F1=h×d×S1
F2=h2×d×S2=h/2×d×S2
F3=h2×d×S3=h/2×d×S3 olur
Pascal Prensibi: Sıvılar basıncı aynen her doğrultuda iletirler. Yalnızca doğrultu ve istikametini değiştirirler. Bundan istifade ederek su cenderesi, hidrolik fren benzeri sistemler yapılabilir. Şekildeki su cenderesinde basıncın tesir yüzeyi değiştirilerek istenilen büyüklükte basınç elde edilebilir.
F kuvvetinin yaptığı basınç her noktaya aynen iletileceğinden, P1=P2 den F1/S1=F2/S2 olabilir.
Gazların basıncı: Açık havada meydana gelen basıncı (P0): Atmosfer ismini verdiğimiz ve kalınlığı kilometreleri bulan havada meydana gelen yerküreyi kuşatmaktadır. Açık havada meydana gelen hem bir yeryüzüne hem bir de içerisinde bulunan tüm yüzeylere kilosu sebebiyle bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin yüzeyin birim meydanına düşen bölümüne açık havada meydana gelen basıncı veya atmosfer basıncı denir.
P0=h×d=1Atm olabilir.
Açık havada meydana gelen basıncını ölçen aletlere barometre denir. Barometredeki cıva düzeyi her 10.5 m yüksekliğe çıkıldıkça 1 mm düşer. Bundan istifade ederek rakım ölçülür.
Kapalı Kaplardaki Gazların Basıncı: Sıvılar benzeri gazlarda içinde yer aldıkları kabın çeperlerine basınç uygularlar. Bu basınç gaz moleküllerinin hareketinden ileri gelmektedir. Kapalı bir kapta bulunan gaz basıncı;
  • Hacimle aykırı orantılıdır. Hararet sabit kalmak koşuluyla hacim azaldıkça basınç artar.
  • Hacim sabit kalmak koşuluyla, hararet arttıkça basınç artar.
  • Molekül sayısıyla doğru orantılıdır. Hacim sabit iken molekül sayısı arttıkça basınç artar.
Bu üç madde ideal gaz denklemi ile anlam edilir;
P.V=n.R.T
P: basınç V: hacim
n: molekül sayısı R: tipik gaz sabiti
T: sıcaklık(T=273+t C)
Son Güncelleme : 09.04.2021 23:02:59
Katı Sıvı Gazlarda Basınç ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Katı Sıvı Gazlarda Basınç Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Katı Sıvı Gazlarda Basınç"
Öğretmenimiz katı sıvı ve gazlarda basınca ilişkin olarak ayrıntılı ödev hazırlamamı istedi. Ancak bu konuya ilişkin araştırma yaparken bir çok konuda kafamda sorular oluştu. Özellikle su katı bir haldeyken buz halini alırken eridikten sonra sıvı hali alıyor. Acaba su ve buzdaki basınç farkının temel etkenleri nelerdir? Bilgilendirmeniz için teşekkürler.
Nida . 06.10.2018 17:34:08
CEVAP YAZ
Diz Kapağında Sıvı Azalması
Diz Kapağında Sıvı Azalması
Diz kapağında sıvı azalması ,insanın en büyük kemiği olan diz kapağının eklemlerin birbirini aşındırmaması için ,iki kemik arasında yağ görevi üstlenen sıvı vardır. Bu sıvıya Sinoviyal sıvı da denilebilir. Bu sıvı sinavyal kese içerisinde yer alır. ...
Dizde Sıvı Birikmesi
Dizde Sıvı Birikmesi
Dizde sıvı birikmesi, Efüzyon olarak adlandırılan bir sağlık sorunudur. Diz ekleminde bulunan sıvının anormal bir şekilde çoğalması ve yalnızca dizde sınırlı kalmaması ile alakalı bir rahatsızlıktır. Vücutta bulunan her eklemde kan damarı yoktur. Bu ...
Makattan Sıvı Gelmesi
Makattan Sıvı Gelmesi
Makattan sıvı gelmesi, her ne kadar az görülen bir durum gibi gözükse bile aslında son derece yaygın olarak meydana gelen bir problemdir. İlk zamanlarda insanlarda herhangi bir sorun yaratmayan bu durum, zamanla artarak gerçekten çok büyük problemler...
Penisten Sıvı Gelmesi
Penisten Sıvı Gelmesi
Penisten sıvı gelmesi sorunu pek çok erkekte görülebilecek bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişik sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilen bu sorunun en yaygın nedeni cinsel ilişki sonrasında kişinin çeşitli mikroplara maruz kalmasıdır. Cinse...
Vajinadan Sıvı Gelmesi
Vajinadan Sıvı Gelmesi
Vajinadan sıvı gelmesi, Kadınların kadın doğum uzmanına başvurmalarının en önemli sebebi, vajinadan sıvı gelmesidir. Kadınlık hormonunun etkisiyle, rahim ağzında bulunan bezlerden salgılanan bu sıvı, vajinanın kayganlığını sağlayarak, cinsel ilişkini...
Sıvının Özellikleri
Sıvının Özellikleri
Sıvının özellikleri, Sıvı, maddenin temel hallerinden biridir ve belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar, katılardan farklı olarak bulundukları şekli alırlar. Sıvıların katılardan daha düzensiz, gazlardan ise daha düzenli atomik yapıya sahiptirler....
Göbek Deliğinden Sıvı Gelmesi
Göbek Deliğinden Sıvı Gelmesi
Göbek deliğinden sıvı gelmesi; Göbek deliği iltihabının belirtisidir. Göbek deliği iltihabı (omfalit) her yaştan insanı etkileyen çok sık rastlanan bir sorundur. Göbekten sıvı gelmesi pek çok nedene bağlı olup her kesimden ve her yaştan insanı tehdit...
Akciğerde Sıvı Birikmesi
Akciğerde Sıvı Birikmesi
Akciğerde Sıvı Birikmesi, nefes alma şartlarını sekteye uğratan bir durumdur. Bilindiği gibi akciğerler vücudun oksijen ihtiyacını karşılayan karbondioksitin dışarıya atılmasını sağlayan organımızdır. Sağ ve sol olmak üzere iki tane olan akciğerle...
Prostat Sıvısı
Prostat Sıvısı
Prostat Sıvısı; Prostat, erkekte yardımcı üreme organı şeklinde görev yapan bir salgı bezidir. Yaklaşık olarak bir kestane büyüklüğündedir. Kalın bağırsağın son bölümünün önünde ve mesanenin hemen alt kısmında bulunur. Prostat, üretra ismi verilen ve...
Sıvı Basınç Kuvveti
Sıvı Basınç Kuvveti
Sıvı Basınç Kuvveti,öncelikle basınç kuvvetinin ne olduğunu açıklayalım.Basınç KuvvetiBir kapta bulunan sıvı, ağırlığının etkisi ile dokunduğu bütün yüzeylere kuvvet uygular. Bu kuvvete ise "basınç kuvveti" denir.Sıvının konulduğu kabın tabanı S, yük...
Sıvı Basıncı Formülü
Sıvı Basıncı Formülü
Sıvı basıncı formülü, sıvılarında katılarda ve gazlarda olduğu gibi basınç oluşturma etkisi bulunmaktadır. Bir sıvının oluşturduğu basınç, derinliğe, sıvı öz kütlesine ve yer çekimi ivmesine bağlantılı olur. Bütün sıvılar içinde olan cisimlere basınç...
Beyinde Sıvı
Beyinde Sıvı
Beyinde sıvı birikmesi, tıp dilinde hidrosefali isimli hastalık beyin içinde ve çevresinde olması gerekli olan miktardan fazla sıvı/akışkan birikme durumudur. Tıp literatüründeki gelişmeler sayesinde hidrosefalinin rahatlıkla rehabilitasyonu olasıdır...

 

Diz Kapağında Sıvı Azalması
Dizde Sıvı Birikmesi
Makattan Sıvı Gelmesi
Penisten Sıvı Gelmesi
Vajinadan Sıvı Gelmesi
Sıvının Özellikleri
Göbek Deliğinden Sıvı Gelmesi
Akciğerde Sıvı Birikmesi
Prostat Sıvısı
Sıvı Basınç Kuvveti
Sıvı Basıncı Formülü
Beyinde Sıvı
Beyin Sıvısı
Dizde Sıvı Kaybı
Kadın Sıvısı
Mide Sıvısı
Kulakta Sıvı Birikmesi
Burundan Sarı Sıvı Gelmesi
Rahimde Sıvı Birikmesi
Sıvı Yakıtlar
Vajina Sıvısı
Sıvı Krema
Vücut Sıvıları
Lenf Sıvısı
İdrardan Sonra Gelen Sıvı
Sıvılarda Genleşme
Belden Sıvı Alınması
Sıvı Basıncı Nelere Bağlıdır
Sıvılarda Yoğunluk
Akciğer Sıvı Toplaması Tedavisi
Popüler İçerik
Beyin Sıvısı
Beyin Sıvısı
Beyin sıvısı, bedenimiz ile beyin ve omurilik arasındaki bariyere benzeyen yapıyı korumak ve gereken geçirgenliği sağlayan sıvıdır. Beyin ve omurilik ...
Dizde Sıvı Kaybı
Dizde Sıvı Kaybı
Dizde Sıvı Kaybı: Dizlerde vücudumuzdaki en büyük iki kemiğin aşınmasını engelleyen sıvı bulunur. Sinoviyal ismi verilen bu sıvı ,sinoviyal kesesini...
Kadın Sıvısı
Kadın Sıvısı
Kadın Sıvısı, Normal vajina salgıları vajinanızın duvarlarından akan karmaşık bir karışımdan oluşmaktadır. Sağlıklı olan vajina bakterileri, vajina sı...
Mide Sıvısı
Mide Sıvısı
Mide sıvısı, gastrik mukozada meydana gelen salgıların bir tür karışımıdır. İnsanlarda mide sıvısının pH yani asitlik değeri 1,1-1,8 arasındadır. Mide...
Kulakta Sıvı Birikmesi
Kulakta Sıvı Birikmesi
Kulakta sıvı birikmesi, Tıpta Efüzyonlu Otit olarak adlandırılan bir rahatsızlıktır. Ağrı, ateş gibi şikayetler olmadan, kulak zarı arkasında ya da or...
Burundan Sarı Sıvı Gelmesi
Burundan Sarı Sıvı Gelmesi
Burundan Sarı Sıvı Gelmesi : Bu sıvı birçok hastalığın habercisi olabilir. Çoğu zaman burundan gelen sarı akıntının nedeni sinüzit olsa da daha farklı...
Rahimde Sıvı Birikmesi
Rahimde Sıvı Birikmesi
Rahimde Sıvı Birikmesi, Her kadında bulunan ve bir üreme organı olan rahim, iki kenarında bulunan fallop tüpleri ile yumurtaların geçmesini sağlayarak...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Diz Kapağında Sıvı Azalması
Dizde Sıvı Birikmesi
Makattan Sıvı Gelmesi
Penisten Sıvı Gelmesi
Vajinadan Sıvı Gelmesi
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022